วิสัยทัศน์ เราเป็นบริษัทนำเข้า ขายส่ง และขายปลีก ผ้ากรองอุตสาหกรรมทุกชนิด
โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดมลภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธเนศวรินทร์

About us

หจก.วี.พี.บิวตี้ ควีน ก่อตั้งปี  2534 เริ่มต้นด้วยการขายส่งเครื่องสำอางภายในประเทศ  ไม่นานหลังจากนั้นได้มีการเปิดการค้าเสรี มีนักธุรกิจและผู้ใช้งานจำนวนมากแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้าราคาถูก  เพื่อลดต้นทุนในการผลิต  ซึ่งวัตถุดิบและสินค้าราคาถูกส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน   แต่ก็ประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย เช่น สินค้าไม่สามารถใช้งานได้  หรือไม่ได้มาตรฐานตรงตามที่ต้องการ

เราจึงเห็นช่องทางที่ดี จากการที่เรามีประสบการณ์ในการร่วมธุรกิจและค้าขายใกล้ชิดกับประเทศจีนอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจมา จึงได้นำประสบการณ์จริงเหล่านี้มาแก้ไขปัญหา เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการในประเทศ  จึงได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ทางด้านผ้ากรองอุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อขายส่งและปลีก เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพสินค้า  และราคาที่เหมาะสม  รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลา  และที่สำคัญ VP Filter ยังใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์ และได้จัดการในเรื่องของสต๊อกสินค้าเพื่อให้เพียงพอและทันท่วงทีต่อความต้องการของตลาดและธุรกิจของคุณ

Read 5984 times